Interaktiv lønvisualisering

Velkommen til Lønstrukturkomitéens interaktive lønvisualisering. Her på siden kan du få et overblik over og dykke ned i en del af de statistiske lønopgørelser, som komitéen har udarbejdet. De forskellige opgørelser belyser forskellige aspekter af lønstrukturerne i den offentlige sektor.

Denne side er et supplement til komitéens øvrige arbejde, som går i dybden med en række temaer og spørgsmål. Rapporterne kan findes på loenstrukturkomiteen.dk

Du kan vælge at se samtlige af de udvalgte 50 personalegrupper på én gang, eller at fokusere på enkelte personalegrupper (vælg i funktionen ”filter” i højre hjørne). Alle opgørelser findes med to forskellige (time)lønbegreber - standardberegnet timefortjeneste og fortjeneste pr. præsteret time - som supplerer hinanden, og som du kan vælge imellem. Det er komplekst at opgøre og sammenligne lønninger, og der er nogle tekniske forhold og forbehold, som det er nødvendigt at være opmærksom på. Du kan læse mere om de tekniske forhold og forbehold ved opgørelser her.

Fordi statistikkerne er baseret på timelønninger er det vigtigt, at det antal timer, der indgår i beregningen af timelønnen, er så præcise som muligt. For nogle grupper er dette dog en særskilt udfordring, fordi den aftalte eller registrerede arbejdstid kan være lavere end den faktiske arbejdstid (hvis man fx er ansat uden øvre arbejdstid), hvilket typisk vil være tilfældet for de akademiske grupper, ansatte i militæret samt ledere/chefer. Dette kan i sig selv overvurdere timelønnen for disse grupper. Du kan læse mere om problemstillingen ved opgørelse af timeløn her

Komitéen har i tillæg til de 50 personalegrupper i den offentlige sektor også afdækket lønforholdene for en række personalegrupper i den private sektor. Du kan læse mere om sammenligningen af lønninger mellem den offentlige og private sektor her.

Alle analyser og opgørelser er foretaget på løndata for 2019.

Gennemsnitsløn personale­grupper

Der er forskelle på lønniveauerne for de forskellige personalegrupper i den offentlige sektorer. I denne figur kan du dykke ned de gennemsnitslige lønniveauer for 50 forskellige offentlige personalegrupper. Hvis du holder musen henover en personalegruppe, kan du se flere oplysninger om gruppens karakteristika.

Forskellene i gennemsnitslønningerne hænger ofte sammen med forskelle i uddannelsesniveauer og ledelsesansvar, men det kan også afspejle forskelle i erhvervserfaring mellem grupper (læs mere i kapitel 1 i rapporten). De afspejler samtidig arbejdsmarkedets parters aftaler og prioriteringer gennem mange overenskomstforhandlinger.

Gennemsnits­løn opdelt på undergrupper

Her vises en hovedfigur, nemlig gennemsnitslønnen opdelt på personalegrupper og for begge lønbegreber.

Gennemsnitslønnen for personalegrupperne er sammensat af forskellige typer af ansatte. Du kan fx være basismedarbejder eller leder. Enkelte personalegrupper indeholder også medarbejdergrupper uden en formelle uddannelse som andre i gruppen måske har. Den typiske ansatte er basismedarbejder, mens ca. hver 13. ansatte er leder.

Gennemsnits­løn opdelt på delsektorer

Nogle personalegrupper er i høj grad ansat inden for samme sektor, fx er alle polititjenestemænd ansat i staten, mens man som kontorpersonale både kan være ansat i stat, kommuner og regioner. I denne figur fremgår gennemsnitslønningerne for de personalegrupper, som i høj grad er ansat på tværs af sektorerne. For nogle personalegrupper er lønniveauet højest i én delsektor, mens det for andre personalegrupper kan være én anden.

  • Staten
  • Kommuner
  • Regioner

Gennemsnits­løn opdelt på lønelementer

Gennemsnitslønnen er beregnet på baggrund af den samlede lønpakke, som den ansatte modtager. Lønpakkens sammensætning er aftalt mellem parterne og kan dække over flere elementer, fx grundløn, pension og tillæg. Den kan også indeholde genetillæg eller overtidstillæg, som potentielt kun modtages af en del af en personalegruppe. Det kræver en stor indsigt i de enkelte personalegruppers lønvilkår og sammensætning af lønpakke for at kunne vide med sikkerhed, hvad de enkelte lønelementer dækker over, og der er heller ikke 1:1 sammenhæng mellem overenskomsterne og lønstatistikkerne. Genetillægget er fx et statistisk begreb, som Danmarks Statistik opgør, og som kan dække over flere ting, herunder tillæg i forbindelse med at arbejde uden for normale arbejdstider, men også andre kompensationer som fx smudstillæg.

Bemærk:
Der er fravalgt lønelemeter

Lønspredning for personalegrupper

Her vises lønfordelingen blandt personalegrupperne.
Udvælg og sammenlign enkelte personalegrupper nedenunder

Pct.
Pct.

Vælg personalegruppe for at få vist grafen

Tryk på dropdown'en ovenover