Spring over hovedmenu

Lønstrukturkomitéens høring den 4. februar 2022

Der blev afholdt offentlig høring fredag den 4. februar 2022 kl. 9.30-12.00. Høringen blev afholdt virtuelt med oplæg fra fem oplægsholdere, der bl.a. omhandlede Lønkommissionens resultater, decentral løndannelse, det kønsopdelte arbejdsmarked samt ydre og indre motivation af offentligt ansatte. Det var muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne efter hvert oplæg. Der deltog ca. 600 mennesker i høringen, og der blev afgivet knap 100 spørgsmål og kommentarer. Det var derfor ikke muligt at videreformidle alle spørgsmål undervejs, men alle kommentarer, spørgsmål og input fra dagen vil indgå i komitéens videre arbejde.

Som en del af høringen var der desuden mulighed for at give input til komitéens arbejde via mail.

Her på siden kan du gense høringen og du kan se slides fra de fem oplægsholdere.