Spring over hovedmenu

Lønstrukturkomitéens afrapportering

Baggrundsrapporter

Baggrundsrapport vedr. beskrivelse af de offentlige lønstrukturer Baggrundsrapport vedr. udfordringer ved opgørelse af timeløn i fbm. uregistreret over merarbejde Baggrundsrapport vedr. sammenligning af timeløn for offentlige og private grupper Baggrundsrapport vedr. værdifastsættelse af tjenestemandspensioner Baggrundsrapport vedr. overenskomsternes sammensætning Baggrundsrapport vedr. øvrige overenskomstfastsatte ansættelsesvilkår Baggrundsrapport vedr. personalegoder Baggrundsrapport vedr. tekniske og fortolkningsmæssige udfordringer ved opgørelser af lønudvikling Baggrundsrapport vedr. teknisk afgrænsning af offentlige personalegrupper Forklaringer på det kønsopdelte arbejdsmarked Det offentlige arbejdsmarked og udviklingen i velfærdsstaten siden 1946 Baggrundsrapport vedr. genekompensation Baggrundsrapport vedr. statistiske analyser af lønstrukturer i den offentlige sektor (Trin 1) Baggrundsrapport vedr. supplerende analyser af lønstrukturer i den offentlige sektor (Trin 2) Baggrundsrapport vedr. rekrutteringsforhold i den offentlige sektor FM Baggrundsrapport vedr. effekter og konsekvenser af ændrede lønstrukturer i den offentlige sektor Baggrundsrapport vedr. nordiske erfaringer og perspektiver på offentlige løndannelse Baggrundsrapport vedr. lokal løndannelse i den offentlige og private sektor Baggrundsrapport vedr. udviklingen i kollektive aftaler på overordnet niveau Baggrundsrapport vedr. udviklingen i kollektive aftaler for udvalgte personalegrupper

Tekniske beregningsnotater